Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

THE MOTHER OF CONSPIRACIES IS THE FEDERAL RESERVE BANKING CORPORATION - "THE CONSPIRATORS""ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02916 ] [ 2013.12.28 00:00 ]


Mother of Conspiracies


posted on Oct, 28 2011 @ 01:32 PM


"Give me control of a nations currency and I care not who makes its laws."
- Mayer Amschel Rothschild

"It is no coincidence that the century of total war coincided with the century of central banking."
- Ron Paul
THE CONSPIRATORSThis Cartoon was drawn by Alfred Owen Crozier in 1912, 1 year before the federal reserve system was created and 5 years after the engineered money panic of 1907.

The Mother of Conspiracies IS the Federal Reserve Banking Corporation.

Why?

The Federal Reserve is a privately owned Corporation. It creates its own 'Corporate Currency' out of thin air. They are in direct violation of Article I, Section 8 Paragraph 5 of the Constitution which guarantees the people of the United States Lawful Money.

Almost every modern conspiracy is reliant on the Federal Reserve Corporation to perpetuate the various schemes.

Wall street schemers, wars, rebuilding nations, corrupt politicians & greedy corporations are all symptoms of the federal reserve.

Occupiers must understand this reality asap before it is too late.

Every 99%er should start with this short clip before occupying anything.ΠΗΓΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ:
"ABOVETOPSECRET"

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ "FACEBOOK":ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ [ΠΑ.ΣΥ.Α.]"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02864 ] [ 2013.11.07 00:00 ]

"ΠΕΡΣΕΥΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 00025 ] [ 2013.12.26 00:00 ]
"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02913 ] [ 2013.12.25 00:00 ]
"ΠΕΡΣΕΥΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 00008 ] [ 2010.10.08 00:00 ]

"ΠΕΡΣΕΥΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 00020 ] [ 2012.05.23 00:00 ]

"ΠΕΡΣΕΥΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 00001 ] [ 2009.11.28 00:00 ]
"ΠΕΡΣΕΥΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 00021 ] [ 2012.08.02 00:00 ]