Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Ο ΝΕΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΗΛΙΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΤΣΟΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΓΑΔΑ - THE NEW GREEN SUN OF MPATSOK CONSTRUCTION IN GADA

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 01536 ] [ 2010.06.13 00:00 ]


Ο ΝΕΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΗΛΙΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΤΣΟΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΓΑΔΑ - THE NEW GREEN SUN OF MPATSOK CONSTRUCTION IN GADA


Ο ΝΕΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΗΛΙΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΤΣΟΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΓΑΔΑ

THE NEW GREEN SUN OF MPATSOK CONSTRUCTION IN GADA