Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

THERE ARE 1500 NEWSPAPERS 1100 MAGAZINES 9000 RADIO STATIONS 1500 TV STATIONS 2400 PUBLISHERS... OWNED BY ONLY 6 CORPORATIONS"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02841 ] [ 2013.10.15 00:00 ]
There are
1500 newspapers,
1100 magazines,
9000 radio stations,
1500 TV stations,
2400 publishers...Owned by only 6 corporations.

ΠΗΓΗ:
"FACEBOOK"
ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ [ΠΑ.ΣΥ.Α.]"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02818 ] [ 2013.09.23 00:00 ]

"ΠΕΡΣΕΥΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 00024 ] [ 2013.09.14 00:00 ]

"ΠΕΡΣΕΥΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 00021 ] [ 2012.08.02 00:00 ]