Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

THE GENETIC ANCESTRY OF JEWS... KAZARS"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02855 ] [ 2013.10.29 00:00 ]

The genetic ancestry of Jews
is about 80-90% from Ashkanazi Jew -- converted around 760 A.D. from Kazar, Georgia, about 800 miles from Israel.
They CONVERTED and were NOT Semites.
The actual Semitic genes are of the same tribe as the Palestinians.
THAT AWKWARD MOMENT
WHEN YOU REALIZE ZIONISM, THE STATE OF ISRAEL, AND THE GENOCIDE OF THE PALESTINIAN PEOPLE ARE BASED ON LIES CREATED BY BRITAIN AND AMERICA, COMMITTING THE SAME ATTROCITIES AS THE HOLOCAUST TO PROFIT FROM CONFLICT IN THE MIDDLE EAST.
ΠΗΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ:
"FACEBOOK"

ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ [ΠΑ.ΣΥ.Α.]"ΠΕΡΣΕΥΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 00024 ] [ 2013.09.14 00:00 ]

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02541 ] [ 2012.12.27 00:00 ]

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02543 ] [ 2012.12.29 00:00 ]

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02856 ] [ 2013.10.30 00:00 ]


ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ [ΠΑ.ΣΥ.Α.]"ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ"

ΘΕΜΑ [ 003 ]