Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

MISS LIBERTY USA GOVERNMENT AND CORPORATIONS : WE DELEVER FREEDOM AND DEMOCRACY - OVER 100 YEARS OF TRADITION - YOUR COUNTRY CAN BE NEXT - GOVERNMENT AND CORPORATIONS OF THE USA"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02818 ] [ 2013.09.23 00:00 ]

WE DELEVER FREEDOM AND DEMOCRACY
OVER 100 YEARS OF TRADITION

: 1990 - China : 1903 - Colombia : 1909 - Nicaragua : 1914 - Mexico : 1916 - Mexico : 1926 - Nicaragua : 1950 - Korea : 1958 - Lebanon : 1961 - Cuba : 1964 - Vietnam : 1965 - Dominicana : 1983 - Grenada : 1986 - Libia : 1989 - Panama : 1990 - Iraq : 1992 - Somalia : 1999 - Yugoslavia : 2001 - Afganistan : 2003 - Iraq : 2011 - Libia :

YOUR COUNTRY CAN BE NEXT
GOVERNMENT AND CORPORATIONS OF THE USA
ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ [ΠΑ.ΣΥ.Α.]
"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02807 ] [ 2013.09.12 00:00 ]

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02464 ] [ 2012.10.17 00:00 ]

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02805 ] [ 2013.09.10 00:00 ]

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02806 ] [ 2013.09.11 00:00 ]

"ΠΕΡΣΕΥΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 00024 ] [ 2013.09.14 00:00 ]