Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

BARACK HUSSEIN OBAMA II SUN GOD - FOR WAR"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02815 ] [ 2013.09.20 00:00 ]

FOR WAR


ΠΗΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ:
"INFOWARS"ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ [ΠΑ.ΣΥ.Α.]
"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02811 ] [ 2013.09.16 00:00 ]

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02810 ] [ 2013.09.15 00:00 ]

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 00920 ] [ 2008.12.29 09:00 ]

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02805 ] [ 2013.09.10 00:00 ]

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02806 ] [ 2013.09.11 00:00 ]

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02807 ] [ 2013.09.12 00:00 ]

"ΠΕΡΣΕΥΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 00024 ] [ 2013.09.14 00:00 ]