Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

THE MISTY MOUNTAINS COLD - THE HOBBIT"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02697 ] [ 2013.05.28 00:00 ]


Βρείτε χρόνο να ενοικιάσετε και να δείτε ολόκληρη την Ταινία διότι έχει μέσα πολεμικό κώδικα που οι Έλληνες πρέπει να ξάνα θυμηθούν και να αφομοιώσουν τάχιστα εν θέλουν να μην χάσουν την πατρίδα τους τελείως.


The Misty Mountains Cold - The Hobbit
The Misty Mountains Cold

Far over the Misty Mountains cold

To dungeons deep and caverns old

We must away, ere break of day

To find our long forgotten gold

The pines were roaring on the height

The winds were moaning in the night

The fire was red, it flaming spread

The trees like torches blazed with light