Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ (!) ~ STOP MALE GENITAL MUTILATION STOP MALE GENITAL MUTILATION (!) : ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (!) ~ STOP MALE GENITAL MUTILATION STOP GIRL GENITAL MUTILATION (!)



"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02689 ] [ 2013.05.20 00:00 ]






Σταματήστε τον ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων των αγοριών!

~
Stop male genital mutilation Stop Male Genital Mutilation!
:
Σταματήστε τον ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων των κοριτσιών!
~
Stop male genital mutilation Stop Girl Genital Mutilation!




All babies are born perfect!
Keep them that way.




Say NO to infant circumcision.