Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02761 ] [ 2013.07.29 00:00 ]ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ – ΒΙΟΜΕΤΑΤΡΟΠΗ – ΑΠΕΚΚΡΙΣΗ


Τζούλια Αττά - Πολίτου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργ

Αναλυτικής Χημείας
Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου ΑθηνώνΣΧΕΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ [ΠΑ.ΣΥ.Α.]"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02762 ] [ 2013.07.30 00:00 ]

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02335 ] [ 2012.06.16 00:00 ]

ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ [ΠΑ.ΣΥ.Α.]"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02150 ] [ 2011.12.29 00:00 ]

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02076 ] [ 2011.10.20 00:00 ]

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02295 ] [ 2012.05.16 00:00 ]

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02456 ] [ 2012.10.09 00:00 ]