Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΑΣΩΝΙΚΕΣ ~ ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ - "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ" ~ "CONFEDERATIA SUPREMELOR CONSILII EUROPENE""ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΣ"

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ Νο [ 02727 ] [ 2013.06.26 00:00 ]


ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΣΩΝΙΚΑ ~ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ GOOGLE ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ


Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Ανωτάτων Συμβουλίων
Τετάρτη 19, Ιουνίου, 2013

Λωζάνη, Ελβετία. Ιδρυτικό Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Ανωτάτων Συμβουλίων αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο του Αρχαίου και Αποδεκτές Scottish Rite στην Ευρώπη, ένα από τα highlights του Κογκρέσου της Λωζάνης από το 1875 και μετά. Διεταιρικές νέα δομή έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Supreme, διοργανώνει τακτικές εκδηλώσεις, την προώθηση της υπεροχής της Αρχαίας και Αποδεκτές Συμβούλια Scottish Rite Ανώτατου και την κυριαρχία, την προώθηση της συνεργασίας, κ.λπ..

Αρχαία και Αποδεκτές Scottish Rite των χωρών, όπως η Γαλλία (Jean-Luc Fauque, Πρόεδρος), τη Γερμανία (Eberhard ανοιχτό Αντιπρόεδρος) και τη Ρουμανία (Constantin Iancu, Γενικός Γραμματέας), μαζί με την Ελβετία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, δραστηριοποιείται στην ένα έργο που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τις ηπειρωτικές και τις ευρωπαϊκές ιδέες και μασονικές τιμές.


~ ~ ~


Confederaţia Supremelor Consilii Europene
miercuri, 19 iunie 2013

Lausanne, Elveţia. Fondarea Confederaţiei Supremelor Consilii Europene reprezintă o acţiune importantă a Ritului Scoţian Antic şi Acceptat în Europa, una din cele mai importante de la Congresul de la Lausanne din 1875 încoace. Menirea noii structuri confederative este aceea de a reuni Supreme Consilii europene, organiza evenimente periodice, promova întâietatea Ritului Scoţian Antic şi Acceptat şi suveranitatea Supremelor Consilii, promova cooperarea etc.

Ritul Scoţian Antic şi Acceptat din ţări precum Franţa (Jean-Luc FAUQUE, Preşedinte), Germania (Eberhard DESCH, Vicepreşedinte) şi România (Constantin IANCU, Secretar General), alături de Elveţia, Spania, Italia, Grecia şi Portugalia, se angajează în realizarea unui proiect continental menit a veni în sprijinul valorilor şi ideilor europene şi masonice.


ΠΗΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: